Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

Μπορούμε να προβλεψουμε το έμφραγμα!

Του Στρατιωτικού Ιατρού Ειδικού Παθολόγου
Ρηγόπουλου Δημήτριου
Ιατρείο: Λ. Κηφισίας 30, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ. 210 7700211

Τα τελευταία νέα από τη γονιδιακή ιατρική αναφέρουν ότι μια ομάδα γονιδίων που σχετίζονται με τη χοληστερίνη, μπορούν να αυξάνουν το κίνδυνο εμφάνισης καρδιακού εμφράγματος, εγκεφαλικού, ή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.
Σήμερα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να καταγράψουμε την ύπαρξη ή όχι αυτών των γονιδίων σε κάθε άνθρωπο και να διαπιστώσουμε, τελικά, ποιοι απ’ αυτούς επιβάλλεται πιο στενή παρακολούθηση και επιθετικότερη φαρμακευτική αγωγή, για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου.
Επίσης η ύπαρξη των γονιδίων μας βοηθά να αποφασίσουμε πότε κάποιος πρέπει να αρχίσει να παίρνει στατίνες, για τη μείωση της χοληστερόλης. Είναι άλλωστε έντονη ή αγωνία και η απορία νέων ατόμων, με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, για το αν πρέπει και πότε να πάρουν φαρμακευτική αγωγή.
Σε μια μελέτη που δημοσιευθηκε στις 20 Μαρτίου στο New England Journal of Medicine, διαπιστώθηκε η ισχυρή συσχέτηση των γονιδίων αυτών με το λιπιδαιμικό προφίλ και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν 5414 Σουηδοί ενήλικες ως προς την ύπαρξη των επιβαρυντικών γονιδίων και καταγράφηκαν τα επίπεδα της καλής HDL και της κακής χοληστερόλης LDL. Οι συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν από 0 εώς 18 σύμφωνα με το βαθμό της γονιδιακής επιβάρυνσης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι, αυτοί που είχαν υψυλή score στη γονιδιακή επιβάρυνση είχαν υψηλότερα επίπεδα κακής χοληστερίνης LDL και χαμηλότερα επίπεδα καλής χοληστερίνης HDL. Το πιο σημαντικό, όμως, εύρημα ήταν ότι όσοι είχαν score γονιδιακής επιβάρυνσης μεγαλύτερο του 11, είχαν 63% υψηλότερο κίνδυνο για έμφραγμα, από αυτούς που είχαν χαμηλότερη του 9 γονιδιακή επιβάρυνση.
Αυτές οι πληροφορίες φέρνουν επανάσταση στη πρόληψη και μας δίνουν το δικαίωμα να καταστρώσουμε ένα πλάνο παρακολούθησης και θεραπαίας εξατομικευμένο για κάθε άτομο. Το πλεονέκτημα αυτό θα αυξάνεται όσο θα ανακαλύπτονται και νέα γονίδια στο μέλλον, που αφορούν τον κίνδυνο του εμφράγματος, ελπίζοντας ότι θα εξαλειφθεί μια ακόμα απειλή για τον άνθρωπο.
Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη αυτή η δυνατότητα, να καταγραφούν τα επιβαρυντικά γονίδια της καρδιάς, δεν έχει πάρει όμως έγκριση από τα ασφαλιστικά ταμεία, όχι μόνο για το κόστος της εξέτασης, το οποίο είναι λογικό, αλλά και γιατί θα αυξήσει την πρόωρη συνταγογράφηση στατινών σε νέα άτομα. Αυτή βεβαίως είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική, διοτι οι επιπλοκές των καρδιαγγειακών προβλημάτων στοιχίζουν σαφώς περισσότερο από την πρόληψή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: